3012WD - In Pursuit of Excellence
space
Het onafhankelijke bewonersplatform
3012WD Logo
 
3012WD Welkom
space
 
 
 

 

 

 

 

   
space

 

 
3012wd home Algemeen Sociaal Milieu Nota Links achtergrond
 

 

Algemeen

 

Wilsele schematisch

 

3012WD is ontstaan in 2003 naar aanleiding van de voorstelling van het Leuvense structuurplan in Wilsele. De algemene teneur na die uiteenzetting was: er is weinig aandacht voor Wilsele vanuit Leuven. Dit vormde de directe aanzet voor enkele dorpsgenoten om wat verder na te denken over de woonkwaliteit in Wilsele-Dorp.

 

Dit denkwerk mondde uit in een eerste "volksraadpleging" in januari 2004. De thema`s die toen door een 150-tal bewoners besproken werden, waren verkeer, gezonde leefomgeving, groene ruimte, dorps-activiteiten, handelszaken, etc... Er diende zich toen ook een concreet project aan, namelijk dat van de dorpskernvernieuwing.

 

Vanaf toen ging de bal aan het rollen en in maart 2004 werden 4 denkgroepen opgericht: Algemeen, Sociaal, Milieu en Verkeer. Het werkgebied van de groepen is dat van Wilsele-Dorp, afgebakend door de ring rond Leuven, de Nieuwe Mechelsesteenweg, E314 en spoorlijn Leuven-Brussel en het kanaal. De doelstelling is om een onafhankelijk bewonersplatform te zijn (vandaar de noodzaak om regelmatig feedback te vragen van de inwoners) en om actief verbeteringsvoorstellen aan het stadsbestuur aan te brengen.

 

^ top

 


 

3012WD sociaal

 

3012WD Sociaal 3012WD sociaal heeft als doel om het aanbod van (socio-culturele) verenigingen en groepen actief in Wilsele-Dorp in kaart te brengen en kenbaar te maken. Op die manier wensen we het socio-culturele netwerk te ondersteunen en te stimuleren.

 

De jaarlijkse hoofdactiviteit van de werkgroep is het dorpsfeest, zal plaats vinden in 2012 op zaterdag 19 mei in het tuin van de Pastorij. We kunnen het ondertussen al een klassieker noemen. De hoofdbedoeling van het feest is om de inwonders van Wilsele te laten proeven van het verenigingsleven actief binnen het dorp. Daarom wordt elke vereniging uitgenodigd om een stand uit te werken. `s Avonds is er dan een dans- en muziekfeest.

 

^ top

 


 

3012WD milieu

 

3012WD milieu 3012WD milieu heeft als missie om milieuzaken op te volgen, te zoeken naar objectieve informatie, acties op te starten om ontoelaatbare situaties te verbeteren en informatie door te laten stromen naar de bevolking.

 

De voorbije jaren hebben we succesvol gewerkt rond volgende dossiers: Leuven Asfalt (dit niet vergunde bedrijf (geen bouw- en geen milieuvergunning!!) is uiteindelijk gesloten geworden dankzij de inspanningen van 1 van onze leden); de verbrandingsoven Machiels (nu opgekocht door Indaver, gaat dicht in 2011) en speelpleinen in het dorp (het Bleydenbergpark en Hagelandpark werden gerealiseerd in het kader van "Kom op voor je Wijk", mede dankzij inspanningen van omwonenden.)

 

Sommige projecten zijn nog steeds lopende: Het dossier rond de geluidsschermen op de E314 werd begin 2008 afgewerkt en opgestuurd naar de bevoegde instanties; voor het project "speelplein onder de brug", wachten we op concrete intiatieven van de stad Leuven en we blijven de bouw- en milieumisdrijven van de firma Celis langs de Kolonel Begaultlaan aan de kaak stellen en opvolgen.

 

Projecten die op stapel liggen zijn onder andere een milieuquiz en energie-audit campagne.

 

^ top

Gerrit Verbeeck Hagelandstraat 14, 3012 Wilsele | 016 44 75 89 | E-mail: 3012wd@gmail.com

© 2011, Webmaster: Pierre Delaere | E-mail: webmaster@3012wd.be