Ontstaan & Visie

Ontstaan

De afbakening

Wilsele is een deelgemeente van Leuven, gelegen in het noorden van de gemeente. Wilsele-dorp situeert zich ten westen van het kanaal Leuven-Dijle. Het wordt doorkruist door de E314 en de spoorlijn Leuven-Brussel. "3012" is de postcode van Wilsele.

Uitgangspunt

3012WD is een initiatief opgestart door Wilselenaren, met als doel de woonkwaliteit van Wilsele-dorp te evalueren, en waar nodig, trachten te verbeteren. Ons uitgangspunt is: "Het is goed wonen in Wilsele Dorp, maar wellicht (ongetwijfeld) kan het nog beter". Met die slagzin werd begin 2004 een "volksraadpleging" georganiseerd, van waaruit verschillende werkgroepen ontstaan zijn, die zich elk over andere thema's buigen. Momenteel zijn dat werkgroepen . Deze autonome werkgroepen stellen zich elders op deze website voor.

Hoe het begon...

 • 2003: enkele dorpsgenoten denken na over woonkwaliteit in Wilsele-dorp

 • Januari 2004: eerste "volksraadpleging":

  • een gedachtewisseling rond verkeer, gezonde leefomgeving, groene ruimte, dorpsactiviteiten, handelszaken,...

  • Voorstelling project dorpskernvernieuwing. Dit project wordt ingediend als "Kom-op-voor-je-wijk"-project.

 • Maart 2004: oprichting 4 werkgroepen

  • WD Algemeen

  • WD Milieu

  • WD Sociaal

  • WD Mobiliteit

 • November 2016 maakte 3012WD een doorstart met een nieuwe volksraadpleging. De nieuwe ideeën die daaruit voortkwamen worden momenteel uitgewerkt in de huidige werkgroepen

Betrachtingen

 • We willen voorstellen doen naar het beleid.

 • We willen (geplande) veranderingen opvolgen en kritisch evalueren.

 • We willen, waar het kan, zelf werken aan een aangenamer, gezelliger dorp.

 • We willen Wilsele-dorp (terug) op de kaart zetten!

Manier van werken

De werkgroepen vergaderen regelmatig en werken op een onafhankelijke basis rond hun thema. De personen die van de werkgroep deel uitmaken, zijn allen vrijwilligers: elke inwoner van Wilsele-dorp is welkom! WD Algemeen zorgt voor de nodige communicatie tussen de werkgroepen en coördineert de externe contacten. Verslagen zijn voor iedereen ter inzage op de website. Jaarlijks wordt de hele bevolking opgeroepen om deel te nemen aan een Algemene Dorpsvergadering waar de werkgroepen hun werkzaamheden voorleggen en luisteren naar feedback en ideeën.


Visie

Wat 3012WD precies is kan je terugvinden in onze beginselverklaring:

beginselverklaring.pdf