17. Groene rand

VRAAG 17: GROENE RAND: Rond Wilsele-Dorp zijn er heel wat gebieden die groen zijn of groen ingevuld kunnen worden, met allerlei ontspanningsfuncties. Zo is er het Keizersbergpark, de vijvers Bellefroid, en de vele kleine parkjes zoals het Hagelandpark, het Verbeeckplein, het scoutsplein, het Bleydenbergpark, het kerkhof en de pastorietuin, de groene steilrand naar het kanaal. Daarnaast staan de zones rondom de E314 ingekleurd om te ontwikkelen tot recreatiegebied en kunnen zij een groene buffer vormen die de impact van de E314 op ons dorp vermindert. Als je al dit (potentiële) groen verbindt en op kaart bekijkt, dan ontstaat er een grote groene rand rond Wilsele-Dorp, die de perfecte uitvalsbasis kan zijn voor de dorpsbewoners en talloze Leuvenaars. [Zie extract uit ruimtelijk structuurplan en de speelweefselkaart hieronder.] Hoe staat u tegenover het idee van het ontwikkelen van een groene rand rond Wilsele-Dorp? Heeft u andere ideeën die tegemoetkomen aan de achterliggende bekommernissen?

PVDA: Het creëren van de ‘groene rand’ zou inderdaad zeer mooi zijn en ook hier weer; we staan daar volledig achter.

GROEN: We staan vanzelfsprekend heel positief tegen alle (genoemde) voorstellen die de groene structuur kunnen versterken en verbinden, in de geest van het Structuurplan. We aarzelen een beetje bij het beeld van een ‘rand rond Wilsele-Dorp’, alsof je daarmee het gebied zou afzonderen van de rest van het stedelijk gebied, en dat terwijl uit verschillende vragen het verlangen spreekt om minder ‘geïsoleerd’ te zijn. Versterken van de groene (of nog beter groen/blauwe) structuur zorgt voor een grotere leefkwaliteit in Wilsele-Dorp en zorgt er tegelijk voor dat de hele stad een robuustere en meer veerkrachtige groene basisstructuur krijgt. Als wij pleiten voor het planten van 10.000 bomen in heel Leuven of het voorzien van meer mogelijkheden voor voedselvoorziening, dan zijn dat evenzeer voorbeelden van het versterken van de groen/blauwe structuur.

SP.A: Deze plannen liggen volledig in de lijn van het Ruimtelijk Structuurplan, het toekomstig RUB KB-laan en het masterplan Van Eyck. 

CD&V: Zoals reeds aangehaald is CD&V absoluut voorstander van het afwerken van de groene rand rond Wilsel-Dorp met nieuwe zachte verbindingen voor voetgangers en fietsers. Tegelijkertijd beklemtonen wij het belang van de landbouw en wensen wij de landbouwgebieden maximaal te bewaren. Landbouw vormt ook een wezenlijk deel van Wilsele-Dorp en ook dit dienen we te respecteren, zowel op het vlak van natuur als de educatieve waarde ervan. Ten slotte vinden wij het belangrijk dat onderzocht wordt of een zachte verbinding halverwege het talud boven de Vaart tussen de dorpskern en Keizersberg mogelijk is. Indien het resultaat van de studie positief is wensen wij hieraan prioriteit te geven.

N-VA: Wij zijn fan om dit idee verder uit te werken! Het agrarisch gebied van Roeselberg willen we wel als landbouwgebied vrijwaren omdat dit volgens ons de beste bescherming biedt voor de open ruimte. Maar zachte recreatie in dit gebied moet zeker kunnen. Via een groene ecoduct met Keizersberg verbinden we de groengebieden met elkaar. Daarnaast willen we opnieuw onderzoeken of de Vijvers van Bellefroid door de Stad kunnen worden aangekocht als publiek park en natuurgebied.

OPENVLD: Een groene rand rond Wilsele slaagt pas echt als ze volledig doorloopt en autoverkeer er drastisch vermindert. Vraag is of dit niet  een nog groter isolement van Wilsele dorp voor gevolg heeft, en of dit de wens is van de bewoners van WIlsele. Verder cfr. 16.

VLAAMS BELANG: Het is een lovenswaardig voorstel om een groene en recreatieve corridor te voorzien. De uitwerking en de uitvoering zal het nodige studiewerk vereisen op het vlak van ruimtelijke ordening en invulling. Dit zal een werk van vele jaren zijn.