WD Algemeen

Doel

WD Algemeen overkoepelt de werkgroepen WD Milieu, WD Sociaal en WD Ruimte van het bewonersplatform 3012WD.

Activiteiten

  • Organiseren van een politiek debat in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen. De audio-opnames van de debatten vind je onderaan deze pagina. Je vindt er ook de link naar de video-opname van het debat van 6 september 2018. Meer over dit laatste debat vind je hier.

  • Organiseren van overkoepelende vergaderingen om de communicatie tussen de verschillende werkgroepen te structureren, met tevens als doel als één geheel naar buiten te kunnen komen.

  • Organiseren van dorpsvergaderingen om de communicatie met de bewoners te verzekeren en ideeën uit te wisselen.

  • Coördinatie van 3012WD: bijhouden van adressenlijsten, verslagen, communicatie verzorgen met het dorp en de bredere omgeving...

Vergaderingen

We streven ernaar om eenmaal per jaar een dorpsvergadering te organiseren in het Buurtcentrum.

Contactpersoon

kris.bormans@telenet.be of e-mail ons via 3012wd@gmail.com