WD Milieu

Doel

De werkgroep WD Milieu wil de kwaliteit van leven en van de natuur in en rond Wilsele-dorp vergroten. Dit doen we door te werken rond allerlei projecten en activiteiten die gelinkt zijn aan milieu, mobiliteit, energie, transitie en gezondheid. We overleggen hiertoe met de bewoners van Wilsele-dorp, met de politici en alle betrokken partners.

We werken rond drie grote thema's

Actuele projecten

  • Geluidsschermen aan de E314 en de spoorlijn: Om een zo goed mogelijke geluidsreductie te bekomen werden overlegvergaderingen gehouden met het Vlaams Gewest, met diverse schepenen en mandatarissen van zowel meerderheid als vertegenwoordigers van de oppositie. Er werd ons uiteindelijk beloofd dat, samen met de verlenging van de geluidsschermen in 2018, er fluisterasfalt komt en dat de uitzettingsvoegen op de brug van een meer geluidsarm type zullen zijn. De werken zijn gestart in 2018 en zullen duren tot 2020.

  • Bushalte Ludenscheidsingel: Er werden contacten gelegd met stadsbestuur, Vlaams Gewest en De Lijn om de plannen rond de beloofde bushalte op de Ludenscheidsingel te concretiseren. De aanleg van de bushalte is, op onze vraag, voorzien tegen lente 2019.

  • Fietspad Ludenscheidsingel: In functie van de heraanleg van het fietspad en de verontrustende berichten in de pers, werden opnieuw contacten gelegd met het kabinet van de minister, met het stadsbestuur en mandatarissen van diverse partijen. De werken aan het fietspad zijn nu voorzien vanaf oktober 2018.

  • Advies Structuurplan: Het stadsbestuur organiseerde op onze vraag een toelichting voor de leden van de 2 werkgroepen Milieu en Ruimte over de mobiliteitsvisie voor het dorp en het ontwerp structuurplan. Het advies dat we geven aan het stadsbestuur omtrent het Structuurplan vind je hier.

  • Jaarlijkse snoeidemonstratie.

  • Platform voor uitwisselingen van materialen en/of Geefwinkel.

Activiteiten

  • Energiemarkt: Op woensdag 19 april 2017 organiseerden we, samen met het stadsbestuur, een energiemarkt. Hierbij werd tevens reclame gemaakt voor onze energiegroep op www.energieID.be .

Eerdere realisaties

Groene bufferzones | Advies circulatieplan | Sluiting verbrandingsoven en Leuven Asfalt | Ontwikkeling Hagelandparkje | Samenaankoop planten | Sluiting afrit 19 E314 | 100-tal bomen aanplanten| Zitbanken plaatsen| Wijk voor de Fiets| Kippenverdeelactie| Samenaankoop energiezuinige droogkast| Compostvatenverdeelactie | Spreidingsplan vliegtuigen | Milieuquiz | ...

Vergaderingen

De groep WD Milieu vergadert op regelmatige basis in het Buurtcentrum. Iedereen is welkom.

Contactpersoon

robijns.karel@gmail.com of e-mail ons via 3012wd@gmail.com