WD Milieu

Doel

De werkgroep WD Milieu bestaat uit een tiental gedreven inwoners van het dorp. We willen de kwaliteit van leven en van de natuur in en rond Wilsele-Dorp vergroten. Dit doen we door te werken rond allerlei projecten en activiteiten die gelinkt zijn aan milieu, mobiliteit, energie, transitie en gezondheid. We overleggen hiertoe met de bewoners van Wilsele-dorp, met de politici en alle betrokken partners.

We werken rond een aantal grote thema's

Actuele projecten

  • Geluidsschermen aan de E314: Om een zo goed mogelijke geluidsreductie te bekomen werden overlegvergaderingen gehouden met het Vlaams Gewest, met diverse schepenen en mandatarissen van zowel meerderheid als vertegenwoordigers van de oppositie. Er werd ons uiteindelijk beloofd dat, samen met de verlenging van de geluidsschermen in 2018, er fluisterasfalt komt en dat de uitzettingsvoegen op de brug van een meer geluidsarm type zullen zijn. De werken zijn gestart in 2018 en zullen duren tot 2022.

  • mobiliteit in Wilsele-Dorp: we streven naar een mobiliteit die aandacht geeft voor de zwakke weggebruiker. Goede fietsvoorzieningen, deftige voetpaden en een performant busnet zijn hiertoe nodig. Er werden contacten gelegd met stadsbestuur, Vlaams Gewest en De Lijn. Op onze vraag werd een bushalte van de buitenringbus geplaatst en werd er bij de heraanleg van het fietspad op de Lundescheidsingel maximaal aandacht gegeven aan bruikbaarheid.

Eerdere realisaties

Groene bufferzones | Advies circulatieplan | Sluiting verbrandingsoven en Leuven Asfalt | Ontwikkeling Hagelandparkje | Samenaankoop planten | Sluiting afrit 19 E314 | 100-tal bomen aanplanten| Zitbanken plaatsen| Wijk voor de Fiets| Kippenverdeelactie| Samenaankoop energiezuinige droogkast| Compostvatenverdeelactie | Spreidingsplan vliegtuigen | Milieuquiz | deelname aan www.energieID.be , ...

Vergaderingen

De groep WD Milieu vergadert op regelmatige basis in het Buurtcentrum. Iedereen is welkom.

Contactpersoon

robijns.karel@gmail.com of e-mail ons via 3012wd@gmail.com