Verkiezingen 2018

Debat over toekomstvisie op Wilsele-Dorp

3012WD legde naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, 17 vragen voor aan zeven politieke partijen uit Leuven. Deze vragen zijn geïnspireerd op de toekomstvisie die 3012WD in de voorbije 15 jaar heeft ontwikkeld over Wilsele-Dorp, alsook op de ideeën die reeds naar voren kwamen tijdens de eerste twee (van drie) vergaderingen van de Werkgroep Gebiedsgericht Project Wilsele-Dorp die Stad Leuven momenteel organiseert in ons dorp. De bedoeling is dat de dorpsbewoners een geïnformeerde keuze kunnen maken op 14 oktober. 

Deze vragen werden ook behandeld op het Politiek Debat dat 3012WD voor de derde maal organiseerde op donderdag 6 september 2018, 20u in zaal Pacem. Alle lijsttrekkers waren aanwezig op dit debat dat gemodereerd werd door Goedele Devroy (VRT journaliste). De 230 aanwezigen konden ook vragen stellen.

De video van het debat vind je hierboven. De audio-opname vind je op deze pagina.

Publieksvragen

Klik hier voor de publieksvragen en antwoorden. Tijdens het debat op 6 september werden ook schriftelijk vragen gesteld door het publiek. Een aantal werd beantwoord tijdens het debat en kan u herbekijken in de video-opname bovenaan deze pagina. De overige publieksvragen werden gebundeld in 7 thema's en integraal overgemaakt aan de politieke partijen ter beantwoording tegen 23/09. Slechts twee partijen hebben deze vragen beantwoord, en hun antwoorden vindt u hieronder.

De 17 Vragen en Antwoorden

Hieronder vind je de 17 vragen en antwoorden of DOWNLOAD HIER HET OVERZICHT in PDF. De partijen werden geordend van politiek links naar rechts. Partijen werden gevraagd bondig (max. 250 woorden) en specifiek (over Wilsele-Dorp) te antwoorden. Niet alle partijen hebben zich hier altijd aan gehouden, wat soms erg lange, algemene antwoorden oplevert.

Klik op een vraag om de antwoorden van de partijen te zien:

Onderstaande vragen gaan over enkele meer visionaire ideeën die ondermeer naar voren kwamen in de vergaderingen van de Werkgroep Gebiedsgericht Project Wilsele-Dorp die Stad Leuven momenteel organiseert in ons dorp.

Aanvullingen: