4. Jongeren

VRAAG 4: JONGEREN: Ook infrastructuur en ruimte voor jongerenwerking is ook een knelpunt in Wilsele-Dorp. Zo zitten de Scouts Sint-Maarten aan hun maximum capaciteit en kunnen ze ondanks de grote vraag niet meer uitbreiden. Wat is uw mening?

PVDA: De Scoutsgroep St Maarten is de enige bestaande jeugdbeweging in Wilsele Dorp. Door het zich komen vestigen van vele nieuwe bewoners in het dorp, is er inderdaad de vraag van die bewoners hun kinderen te kunnen inschrijven in de scoutsgroep. Het huidige gebouw wordt inderdaad ‘te klein’. Om dat op te vangen had de oude school Savio en haar site, een mooi alternatief geweest. Er ontbrak echter de medewerking vanwege de Parochiale Werken Leuven en bepaalde Leuvense politici om mee te denken in die piste. De stad deed weliswaar een bod naar de eigenaar (Parochiale Werken Leuven met voorzitter Deken Dirk De Gendt) van de site toe, maar de Parochiale Werken besliste uiteindelijk toch te verkopen aan een projectontwikkelaar uit Lubbeek. Wat we ten zeerste betreuren.

GROEN: We hopen nog steeds dat het concrete dossier van de verkoop van gronden nabij zo verloopt dat er een zo goed mogelijke oplossing komt voor de scouts. Mogelijk is, in het minder optimale geval, een verweving van wonen en ruimte voor de scouts toch haalbaar.

SP.A: Bijkomende voorzieningen voor cultuur, sport, ontmoeting en recreatie worden voorzien op de site Van Eyck. Masterplan in voorbereiding. Uit ons programma: Jongeren hebben ruimte nodig om zich te ontwikkelen, om plezier te maken, of om zich simpelweg samen te ontspannen. We moeten initiatieven en organisaties opzoeken die ruimte nodig hebben en hen in staat stellen om te experimenteren en te groeien. We lijsten per buurt op welke speel-, sport-, ontwikkelings- en ontmoetingsplekken er in de omgeving zijn. Op die manier kunnen we ook de noden duidelijk in kaart brengen. We stimuleren de diverse jeugdculturen in onze stad en we geven ruimte waar geëxperimenteerd kan worden. De ontwikkeling van STELPLAATS is daar een goed voorbeeld van. We onderzoeken of het interessant is om de stelplaatsen te verwerven. We gaan op zoek naar nieuwe locaties die we ter beschikking kunnen stellen van jongereninitiatieven. Het moet ruimte zijn voor experiment. Dit betekent dat er ruimte is voor succes, maar ook voor mislukking. We keren het proces van het ter beschikking stellen van ruimte om. We starten vanuit een poel van initiatieven, organisaties of activiteiten die ruimte zoeken en zoeken daarvoor de juiste locatie. We gaan op zoek naar gebouwen die we kunnen ontwikkelen tot overdekte openbare ruimte. Deze wordt zo ingericht dat jongeren er zich thuis voelen. Het moeten open ruimtes zijn waar jongeren spontaan kunnen samenkomen. Bij het ontwikkelen van pleinen en overdekte openbare ruimte voor jongeren starten we vanuit een bevraging van de jongeren zelf. Afhankelijk van hun noden richten we deze in zodat ze zich er thuis voelen. Dit kan met WIFI, banken, afdak, kickertafel, pingpongtafel, BBQ,speeltuintjes, fitnesstoestellen, basketpleintje, voetbalveldje, ... Er is niet enkel nood aan ruimte in de binnenstad. Ook in de deelgemeenten is er meer ruimte nodig voor jongeren. We gaan daarom in iedere deelgemeente op zoek naar ruimte waar jongeren kunnen samenkomen en hun ding kunnen doen. Er is nood aan fuif- en evenementenzalen van verschillende groottes en een nachtclub. We ondersteunen actief initiatieven die hierrond genomen worden. Tegelijk zullen we ervoor zorgen dat deze ruimtes goed geïsoleerd zijn zodat de geluidshinder voor de omwonenden beperkt wordt. De locatie van het oude veilinghuis op de vismarkt is voor ons de ideale plek voor een nieuwe fuifzaal.

CD&V: Groen en open ruimte willen we maximaal blijven bewaren en waardevol maken door speeltuigen en sportmeubilair in te planten. We betreuren ook de gemiste kans met betrekking tot de Savio-site. Dit zou een kans kunnen zijn voor de scoutsgroep om hun werking uit te breiden. Via jeugdinfrastructuursubsidies ondersteunt de stad de bouw of de vernieuwing van verenigingslokalen. Ook de scouts Sint-Maarten kunnen hiervan genieten voor de vernieuwing van de ramen van hun lokaal. Eventueel moet er uitgekeken worden naar een tweede locatie, zoals ook het geval is bij Scouts Herent. Jongerenwerking is ook meer dan georganiseerd jeugdwerk; ook individuele jongeren dienen kansen te krijgen om zichzelf te kunnen zijn en te ontplooien. Ik denk bijvoorbeeld aan de steeds populairder wordende groep van skaters.

N-VA: N-VA Leuven wil dat élke jongere in Leuven zich betrokken voelt en zich kan engageren. De Scouts Sint-Maarten zijn daar een mooi voorbeeld van! De Savio-site, hun thuisbasis, en de verschillende parkjes bieden mogelijkheden om op ontdekking te gaan. Nu de aanpalende percelen aan de Savio-site verkocht werden, blijven we ijveren dat er gemeenschapsruimte zou komen op die plek. Dat lijk ons logisch. Ook hier pleiten we als N-VA om maximaal te kiezen voor het concept van de ‘brede school’. Schoolgebouwen buiten de schooluren maximaal openstellen voor andere activiteiten. En wat buitenactiviteiten en op verkenning gaan betreft: aan de rand van Wilsele ligt een prachtig domein omgeven door een lange muur met een immense tuin, nu een openbaar stadspark. N-VA Leuven is ervan overtuigd dat, door in gesprek te gaan met Dom Dirk Hanssens, de orde van de Benedictijnen, de Vrienden Abdij Keizersberg en de stad Leuven, de abdij Keizersberg gastheer kan zijn voor activiteiten van de Scoutsleden. De site van de Keizersberg zou voor ons ook uitgerust moeten zijn met een architecturaal hoogstaande uitkijktoren over Leuven. Zo laten we nog meer mensen genieten van het prachtige uitzicht.

OPENVLD: De Savio site is hier zeker een optie omdat ze in ieder geval geschikt lijkt voor gemeenschapsdienst. Het is enigszins verrassend dat de Stad de verkoop aan zich voorbij heeft laten gaan met de gekende gevolgen. Deze site zou zich, in combinatie met het aanpalende scoutsgebouw goed kunnen lenen voor gemeenschapsvoorzieningen met een deel toegankelijk groen.

VLAAMS BELANG: Op de huidige locatie van de lokale scoutswerking kan de ruimte met enige creativiteit functioneler worden ingericht door het inplanten van een nieuw gebouw ter vervanging van het huidige. Voor bredere jongerenwerking zou men kunnen uitwijken naar de plaats van de leegstaande gebouwen aan het Engels plein (gelegen achter het huidige Dreamland). Gezien de geringe afstand tot Wilsele Putkapel is het ook het overwegen waard om te komen tot een gezamenlijke jeugdwerking Wilsele Dorp en Wilsele-Putkapel voor heel de deelgemeente Wilsele.