Mobiliteit

De mobiliteit in het dorp blijft de mensen zorgen baren. We volgen de diverse mobiliteitsdossiers met effect op Wilsele-Dorp dan ook verder op. We vertrekken daarbij van een duurzame mobiliteit met voorrang voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.

In 2009 werd de fietsknelpuntenkaart van Wilsele-Dorp opgesteld en overhandigd aan het stadsbestuur. De gevraagde acties gebruiken we als richtlijn voor onze acties. In kader van de algehele mobiliteit zijn we tevens vragende partij dat het stadsbestuur een algemeen mobiliteitsplan voor het dorp ontwikkelt. Hierover zijn al ettelijke vergaderingen doorgegaan met het stadsbestuur. Stad Leuven is in 2018 een onderzoek gestart voor een toekomstvisie voor Wilsele-Dorp. Hiertoe worden in verschillende werkgroepen samen met tientallen inwoners van het dorp de thema’s aangepakt. Het thema Mobiliteit kwam eind 2018 aan de orde. Nu wachten we op de vertolking er van in concrete mobiliteitsingrepen.

Problematieken zoals sluipverkeer, betere fietsverbindingen, de parkeerproblematiek, en beter openbaar vervoer komen hierbij zeker aan bod.

De heraanleg van het fietspad op de Ludenscheidsingel blijft één van onze zorgenkinderen. Tot 2013 was hier een perfect fietspad. Dit moest echter wijken voor een vrije busbaan op de ring, met de belofte van de Vlaamse overheid om snel een vernieuwd fietspad aan te leggen van het station naar Gasthuisberg met aftakking in Wilsele-Dorp. In 2019 wordt eindelijk het fietspad heraangelegd en verbreed zodat tweerichtingsverkeer mogelijk wordt. Daarbij zal de groene buffer tussen de ring en de aanpalende straten worden heraangelegd: bomen en struiken worden opnieuw aangeplant in het daaropvolgend plantseizoen. Dit alles na lang aandringen van 3012WD, die tevens de noodzaak zag van het tegelijkertijd realiseren van een bushalte aan de buitenring. De bushalte aan de buitenring komt er op onze vraag, ter hoogte van de Albert Woutersstraat. Dit is een ideale bushalte voor de vele mensen uit Wilsele-dorp, uit Herent en uit Wijgmaal die een snelle verbinding wensen met Gasthuisberg, Heverlee, ... Voor de opvolging van deze werken kan je terecht op de website van het agentschap Wegen en verkeer .