Autodelen

Wilsele-Dorp heeft op dit moment een eerste mobipunt aan de Twaalfmeistraat. Er staat een electrische deelwagen van Partago en een deelwagen van cambio. Ook staat er een electrische deelbakfiets. In de toekomst komen er nog mobipunten aan het buurtcentrum, aan de Sportschuur en eentje op de Mechelsesteenweg. Daarnaast zijn er ook nog enkele particuliere deelwagens. Hieronder vind je de info terug van de toelichting van 5 december 2018 over de mogelijke vormen van autodelen in Wilsele-Dorp.

PPT infosessie autodelen Wilsele-Dorp - Leuven 2018 12 05.pdf