2. Pleintjes

VRAAG 2: PLEINTJES: Wilsele-Dorp heeft momenteel geen centraal plein of dorpscentrum. De inwoners zijn vragende partij voor één of meerdere dorpspleintjes waar ook gemeenschapsfuncties uit worden gebouwd. Hoe staat u daartegenover en waar ziet u dit haalbaar?

PVDA: In de pastorij wordt nu al een volksmoestuin georganiseerd. Het dorpscomitee 3012WD zet er regelmatig activiteiten op til, en dat doet de site opleven, zo is er beweging. Deze locatie biedt enorme mogelijkheden tot het organiseren van activiteiten, voor mensen om elkaar te ontmoeten in de tuin, het is een prachtige locatie die nu onderbenut wordt. Het lijkt ons een goed idee dat dit een nieuwe invulling krijgt. Het is belangrijk dat deze site kan worden gebruikt door de Wilselenaren zelf en niet in handen komt van projectontwikkelaars die er luxewoningen neerzetten voor de allerrijksten zoals we aan de Vaart en op andere plekken in Leuven duidelijk zien.

GROEN: We steunen dit idee. Volgens ons zijn er onder meer mogelijkheden in de onmiddellijke omgeving van de kerk. Ook bij een verbindende keuze voor het gemeenschapscentrum zijn er op die locatie nog mogelijkheden.

SP.A: Een degelijke pleinfunctie is haalbaar op de Savio-site en zeker op de toekomstige site Van Eyck, wat nu door onze dienst stedenbouw wordt onderzocht. Uit ons programma: We willen dat élke wijk in Leuven een prettige wijk is, met voldoende mix aan kwaliteiten en functies dus ook zo voor Wilsele- dorp. Kleine parken en goed aangelegde straten zijn overal nodig voor het sociaal weefsel. Geen enkele wijk blijft achter. Door te voet te gaan, beleven bewoners en bezoekers de omgeving intens en groeit het respect voor de ruimte. We zetten de voetganger op de eerste plaats. Bij de heraanleg van een straat ligt de focus op ruimte voor leven, waar ontmoeting centraal staat. Zowel binnen als buiten de ring. We gaan na of in alle wijken er voldoende aanbod is aan buurtwinkels en andere functies. Overal waar mogelijk leggen we pleinen als centraal punt aan met een minimum aan groen. Een plein kan nooit zomaar een kruispunt van wegen zijn. Elk plein is een aantrekkelijk plein om te ontspannen, spelen, mensen te ontmoeten, .. Onze pleinen mogen meer aangekleed worden: we willen niet allen meer water maar ook kunst, speelelementen, mooi meubilair, elementen die beweging stimuleren.

CD&V: Groene en open ruimten in Wilsele-Dorp dienen bewaard te worden en waar mogelijk vergroot of verbeterd te worden, en altijd in participatie met de buurtbewoners en alle relevante actoren. Het centrum, rondom de Sint-Martinuskerk, kan heringericht worden als plein met een nieuwe gemeenschapszaal (vergelijkbaar met de nieuwe zaal in de Bosstraat, in Wilsele-Putkapel), en dit in verbinding met de pastorijtuin als prachtig stukje groen in het dorp. Ook de Sportschuur kan een ‘centrale rol’ spelen in het dorpsleven, als sportief centrum, maar ook in relatie tot de vijvers van Bellefroid, waartussen een groene corridor gecreëerd kan worden via het bos achter de Sportschuur. De stad dient de aanpalende (bos)gronden daartoe te verwerven. Wellicht biedt het terrein Van Eyck in samenhang met de Sint-Martinuskerk, de zaal Pacem, de pastorij en de tuin en het park nog grotere mogelijkheden.

N-VA: Een centraal plein uitbouwen op slechts één locatie, zal, opnieuw door de uitgestrektheid van Wilsele, niet dé ideale oplossing zijn. De site rond de Sint-Martinuskerk biedt wel heel wat mogelijkheden om alvast te experimenteren en de site in te richten als een ontmoetingsplaats. Wilsele heeft al heel wat charmante openbare ruimtes, denk maar aan de diverse parkjes. Verschillende van deze parkjes kunnen extra versterkt worden door bijvoorbeeld de infrastructuur te vernieuwen en/of uit te breiden op maat van de gebruiksbehoefte van de bewoners. Openbare ruimte zorgt voor leven in een wijk en is een samenspel van verschillende aspecten. Voor N-VA moet openbare ruimte uitnodigen om naar buiten te gaan, groen zijn, moet ze verrassen en verwonderen, moet ze ook een thuisgevoel oproepen en mogelijkheden bieden om andere mensen te ontmoeten. Openbare ruimte, moet, meer dan nu nog het geval is, voldoende toegankelijk zijn: zowel voor senioren als voor jonge ouders met kinderwagens. De openbare ruimte mag nog groener worden: in een groene omgeving wordt het ’s zomers minder warm, een slimme groene omgeving kan tijdelijk (overtollig) regenwater bergen, …

OPENVLD: Dit is al lang uw vraag via 3012WD . U had ( dacht ik ) een plaats voorzien aan de Schorenshofblokken die door Dijledal worden gerenoveerd (zie 1.). Volgens de tekeningen die we konden raadplegen van de renovatie is er echter geen pleinfunctie voorzien op die locatie. Er dient dus met Dijledal aan tafel te worden gezeten. Bijkomend zal vanuit de stad steeds sterk op netheid gelet moeten worden om aan het nieuwe Schorenshof een aantrekkelijke uitstraling te geven. Op het eerste zicht lijkt het laatste stuk van de Albert Woutersstraat een mogelijks interessante locatie om een plein te overwegen, al zal dit qua mobiliteit niet evident zijn.

VLAAMS BELANG: Er is in WD weinig ruimte om een centraal plein of dorpscentrum uit te bouwen. Ideaal zou zich dit situeren rond een handelscentrum, hetgeen in WD helaas ontbreekt. Een ruimte die zich wellicht wel zou lenen tot buitenactiviteiten is het Hagelandpark, al moeten daartoe de nodige verbeteringen inzake toegankelijkheid gebeuren. De ruimte gelegen voor de kerk en het oorlogsmonument is in beperkte mate geschikt voor het uitbouwen van kleinschalige gemeenschapsfuncties, al zal dit verkeerstechnisch wellicht problemen stellen voor het plaatselijk verkeer en de busbediening van de buurt.