Geluidsoverlast

Wilsele-dorp wordt geplaagd door veel geluidsoverlast. We zijn omgeven door verschillende storende geluidsbronnen zoals de snelweg E314, de Mechelsesteenweg, de ring rond Leuven, de spoorlijn Brussel/Luik en diverse bedrijven langs het kanaal.

Mede op vraag van 3012WD, en na ettelijke geluidsmetingen, plaatste het Vlaams Gewest nieuwe en langere geluidsschermen langs de E314. Hiertoe werden ettelijke diensten en politiekers gecontacteerd door het dorpscomite. 3012WD betreurt dat de geluidsschermen niet volledig sluitend zullen zijn, maar we gaan er van uit dat de nieuwe geluidsschermen een merkelijke verbetering zullen zijn tegenover de vorige toestand.

Ook het geluid van de spoorlijn baart ons zorgen, aangezien dit cumulatief met het geluid van de snelweg bepaalde zones in het dorp sterk belast. 

Ook is er de problematiek van geluidsoverlast door occasioneel overvliegende vliegtuigen over Wilsele-Dorp. Wij zijn van oordeel dat we reeds meer dan genoeg geplaagd worden door geluidsoverlast en willen dan ook ons dorp en het centrum van Leuven vrijwaren van nog meer overvliegende vliegtuigen. We weten dat de problematiek complex is. Zolang de federale overheid hierin geen beslissing neemt zal er echter geen vooruitgang komen.

3012WD is sowieso vragende partij om de last van alle getroffenen te beperken door: