0. Publieksvragen

PUBLIEKSVRAGEN: Tijdens het debat op 6 september werden ook schriftelijk vragen gesteld door het publiek. Een aantal werd beantwoord tijdens het debat en kan u herbekijken in de video-opname bovenaan deze pagina. De overige publieksvragen werden gebundeld in 7 thema's en integraal overgemaakt aan de politieke partijen ter beantwoording tegen 23/09. Slechts twee partijen hebben deze vragen beantwoord, en hun antwoorden vindt u hieronder.

PVDA: Niet ontvangen.

GROEN: Klik hier voor antwoorden van Groen op de publieksvragen.

SP.A: Niet ontvangen.

CD&V: Niet ontvangen.

N-VA: Klik hier voor antwoorden van N-VA op de publieksvragen.

OPENVLD: Niet ontvangen.

VLAAMS BELANG: Niet ontvangen.

Onderstaande publieksvragen werden overgemaakt aan de partijen. De vragen die niet direct betrekking hadden op Wilsele-Dorp werden weggelaten uit de selectie. De vragen werden door ons gebundeld in 7 thema's. Partijen konden per thema antwoorden of per vraag.

Thema mobiliteit

  • Wanneer wordt het sluipverkeer in het dorp aangepakt? Kan Wilsele-Dorp vrachtwagenvrij gemaakt worden? Wanneer wordt Wilsele-Dorp eindelijk zone 30? Kunnen de 2 schoolomgevingen (Bleydenbergschool en Hertog Karelschool) veiliger gemaakt worden? Kan de Leopold Decouxlaan een fietsstraat/woonerf worden? Of enkele richting worden?
  • Waarom werd de vraag rond uitbreiding blauwe zone niet enkel gesteld in de straten met problemen (Albert Woutersstraat en stadsvest)? De uitslag van de enquête zou anders geweest zijn. Hoe kunnen de langparkeerders aangepakt worden (bv de auto’s met Nederlandse nummerplaat blijven altijd een week of meerdere weken staan)?
  • Kruispunt Mechelsesteenweg-Kareelveld is onveilig. De verkeerslichten staan achter het kruispunt. Kan stad Leuven meer druk uitoefenen naar Vlaams gewest voor een oplossing?
  • Hoe werken ANPR-camera’s als onze klanten naar onze zaak komen? Hoe moet dit dan te werk gaan?
  • Hoe kan de stad de fietsveiligheid verbeteren op korte termijn van Wilsele-Dorp naar stad (Vaartkom, Engels plein, Keizersberg)?
  • De verkeerssituatie aan Burchtstraat is problematisch. Wanneer wordt dit aangepakt?
  • Wanneer wordt de brug over de vaart eindelijk afgewerkt? Als de nieuwe brug wordt opgehaald voor de schepen, hoe gaat het verkeer dan nog verlopen?

Thema openbare werken

  • Wanneer worden de kapotte straten en voetpaden aangepakt met aandacht voor rolstoel- en rollatorvriendelijkheid?
  • Bij heraanleg van straten wordt het aantal bomen verminderd. Panoramalaan is een spijtige zaak.

Thema ruimtelijke ordening

  • Welke toekomst ziet u voor het woonuitbreidingsgebied van het Roeselbergdal?
  • Hoe voorziet u de terugkoppeling naar de buurtbewoners en het dorp rond de verdere ontwikkeling van de visie rond de site van Eyck/Celis?
  • Als de mogelijkheid wordt geboden, zou de stad dan de Savio-site nog kopen? Welke initiatieven zou u hiertoe nemen?

Thema wonen en samenleven

  • Hoe zorg je ervoor dat jonge mensen in Wilsele-Dorp nog kunnen blijven wonen en een woning kunnen aankopen?
  • Hoe wil u zorgen dat bewoners van Schorenshof ook meer komen naar activiteiten in zaal Pacem of de rest van het dorp?
  • De N-VA maakt melding van een drugsprobleem in Wilsele-Dorp. Wat is het probleem waarover sprake? Wat wil u hieraan doen?

Thema handel en voedselvoorziening

  • Hoe krijgen we kleinhandel in het dorp?
  • Leuven klimaatneutraal focust te veel op mobiliteit. Wat is uw visie om lokale voedselproductie meer klimaatneutraal te maken?
  • Kan er een lokale boerenmarkt in het dorp komen?

Thema milieu

  • Men maakt melding van een rattenplaag tussen de spoorwegbrugje en het zitbankje. Kan hier iets aan gedaan worden?
  • In Wilsele-Dorp kan men enkel grote gft-bakken gebruiken met 2 wekelijkse ophaling. Kan er geen wekelijkse ophaling van de kleine gft-zak gelijk in het centrum, gelet op de kleinere appartementen en rijhuisjes zonder berging?

Thema geluid

  • De geluidsschermen langs de E314 zijn in uitvoering. Waarom gaat dit zo traag vooruit? Komen er ook nog geluidsschermen aan de Herentsesteenweg en Bornestraat?
  • Kunnen er betere geluidsschermen komen langs de spoorlijn? Wat wil u hier aan doen?
  • De cumulatie van aircotoestellen van bedrijven langs de Vaartkom maken tezamen veel geluid. Wat kan hieraan gedaan worden?
  • Hoe wil u voorkomen dat er nog meer vliegtuigen overvliegen over Wilsele-Dorp en centrum Leuven? Wilt u Leuven ontlasten van opstijgende vliegtuigen?