5. Scholen

VRAAG 5: SCHOLEN: De scholen (Bleydenberg en Hertog Karel) hebben een groeiend aantal kinderen. Hoe kunnen zij nog uitbreiden?

PVDA: Een beetje hetzelfde verhaal als hier net boven aangaande de scoutsgroep. Wanneer de oude Savio school en haar site in handen van de stad had kunnen komen, dan kon de site zo worden heringericht dat zowel de scouts, maar ook de twee scholen, meer mogelijkheden hadden gehad.

GROEN: Dit is een vraag die ten dele groter is dan enkel Wilsele-Dorp. Als uitgangspunt is het goed dat kinderen in hun buurt naar de lagere school kunnen. Het is goed de vraag voor heel Leuven te bekijken. Hoe is de vraag in de verschillende scholen? Hoe is het aanbod? Als het zinvol is dat er in Wilsele-Dorp een uitbreiding komt, moet bekeken worden hoe dat best kan. Is dat via een uitbreiding van een van de bestaande scholen, of door het voorzien van een nieuwe school?

SP.A: Er is op dit ogenblik geen dringende nood tot uitbreiding, dankzij 2 belangrijke maatregelen die we de laatste jaren hebben genomen: De invoering van  een algemeen aanmeldingssysteem voor alle Leuvense basisscholen, met het criterium afstand als voorrangscriterium voor de kinderen die het dichtst bij de school wonen. En na de gevoelige uitbreiding van het aantal plaatsen in het Leuvense basisonderwijs met 350 plaatsen, dankzij Vlaamse middelen die we wisten binnen te halen. De verbouwing van Bleydenberg heeft de capaciteit ook opgekrikt. Samen met Sint-Jan en Hertog Karel is er voldoende aanbod in Wilsele Dorp (plus de kinderen hebben dus voorrang op kinderen van buiten Dorp).

CD&V: Dat lagere scholen zich dicht in de buurt van de leerling bevinden, vinden wij enorm belangrijk. Scholen hebben ook een belangrijke bindende gemeenschapsfunctie. In onze visie willen we zeker uitkijken indien nodig naar ruimte om in nieuwe onderwijsinfrastructuur te voorzien. Ook kunnen bestaande schoolsites herbekeken worden om tot een optimalisering van de infrastructuur te komen. 

N-VA: Samen met Vlaanderen moeten we blijven ijveren voor extra investeringen in onze scholen. En als daar extra ruimte voor nodig is, dan zullen wij als potentiële partner van een toekomstig stadsbestuur daar graag aan meewerken. Het zijn de scholen zelf die beslissen over aanvragen tot uitbreiding, het stadsbestuur moet faciliteren. De beste basisschool moet altijd in de buurt zijn en ingebed zijn in de nabije leefomgeving van kleuters en kinderen. De nieuwe accommodatie van Bleydenberg heeft nieuwe kansen gecreëerd. Hertog Karel Langveld heeft nog capaciteit die we zouden moeten kunnen invullen en Hertog Karel in Putkapel heeft een prachtige groene campus. Met de nieuwe gebouwen van Krullevaart in Putkapel heeft Wilsele een gevarieerd onderwijsaanbod. Het leren van de toekomst en het schoolgebouw van de toekomst zal wijzigen naar een verscheidenheid aan fysieke en virtuele plekken waar geleerd kan worden. De basisscholen en hun leerkrachten zullen nog meer dan vandaag centra van pedagogische expertise worden. Locaties waar kleuters en kinderen een kwalitatieve basisopleiding krijgen op hun eigen niveau en hun talenten benut worden.

OPENVLD: Voor zover ons bekend is Bleyenberg een nieuwbouw van paar jaar oud waar rekening werd gehouden met groei van 50 extra plaatsen ): https://www.hln.be/regio/leuven/bleydenberg-bouwt-nieuwe-school~acbe9370/ Hertog Karel School heeft 2 delen, één in Putkapel en één in Langeveld. Langeveld is een oud gebouw aan de Bornestraat. Vermoedelijk kan er efficiënter gebruik gemaakt worden van de bestaande ruimte mits passende infrastructuur aanpassingen.

VLAAMS BELANG: Momenteel stelt zich nog geen probleem van capaciteitstekort. Indien men dit op middellange termijn verwacht, is het Vlaams Belang van oordeel dat hierrond moet worden overlegd met de onderwijsinstanties en de betrokken actoren zoals het stadsbestuur en het departement Onderwijs van de Vlaamse Regering om een gepaste oplossing te voorzien.