15. Overkapping ring

VRAAG 15: OVERKAPPING RING: Wilsele-Dorp is een eiland gevat tussen Vaart, E314, spoorwegen, Mechelsesteenweg en de ringweg rond Leuven. De overkapping van de ring tussen Wilsele-Dorp en Keizersberg zou een mooi groen park creëren dat Wilsele-Dorp uit dit isolement zou halen en de bewoners van Wilsele-Dorp en van de buurt rond de Vaartkom een prachtig groen park zou bezorgen met zicht op heel Leuven. Hoe realistisch acht u dit idee? Heeft u andere ideeën die tegemoetkomen aan de achterliggende bezorgdheden?

PVDA: Klinkt als een goed idee, een soort mini-ringland. De vraag is hoe realistisch de betonnen politiek nog is in tijden van klimaatverandering. Een mogelijke tussenoplossing zou een brug kunnen zijn over de autostrade van Wilsele dorp tot aan abdij van Keizersberg voor voetgangers en fietsen. Die te creëren brug zou er kunnen komen ter hoogte van de straten: Stadsvest, Albert Woutersstraat, Pompstraat. Om dus van daar uit, een vlotte (en tegelijk mooie) verbinding te maken met de Keizersberg abdij site en haar park. Ook de reeds bestaande fietslift (Engels plein) moet verder worden uitgebouwd en wel tot op de Stadsvest, zodat er een vlotte en makkelijke verplaatsing is voor fietsers, oudere mensen, personen met een handicap. Of het nu een brug wordt of een overkapping, het belangrijkste is dat er net als voor ringland gesensibiliseerd, gemobiliseerd en georganiseerd moet worden om het realiteit te maken. Als we in de gemeenteraad zitten is het om onze tijd, kennis en middelen beter ten dienste te kunnen stellen van dit soort van initiatieven. 

GROEN: Zoals ook uit vorige antwoorden blijkt, delen we de onderliggende bekommernissen. Antwoorden liggen volgens ons in een globale benadering waarbij zoveel mogelijk via het versterken van functionele verbindingen via vooral zachte vervoerwijzen kan gestreefd worden naar het minder hard maken van barrières. (En minder belang geven aan autoverbindingen wil ook zeggen: zelf minder met de auto rijden.) En ook het versterken van groene linten zorgt voor verbinding, en past in het ruimere model van een ‘lobbenstad’, zoals die ook in het Structuurplan terug te vinden is. Het idee van een overkapping op die plek is zeker prikkelend. Of het uitvoerbaar en betaalbaar is, weten we nog niet. Tegelijk moeten we ook oppassen voor het idee dat enkel deze verbinding zou volstaan om het geschetste gevoel te verminderen, het moet ook gaan over de andere genoemde elementen.

SP.A: Dit is een bijzonder mooi idee, maar ook erg kostelijk. Onmogelijk te dragen door de stad. Als het Gewest wil tussenkomen zal de stad niet achterblijven. 

CD&V: Het overleg tussen schepen, stadsplanners en bewoners en tussen bewoners onderling in het kader van het gebiedsgerichte project Wilsele-Dorp ligt aan de basis van heel wat verfrissende ideeën en tekent een nieuwe toekomst voor Wilsele-Dorp uit. Bovendien heeft een mogelijk project op de site Van Eyck en de mogelijke integratie hierbij van de omgeving van de Sint-Martinuskerk extra opportuniteiten. Voor de toekomst van Wilsele-Dorp lijkt het ons essentieel omdat het woonuitbreidingsgebied Roeselbergdal niet wordt aangesneden en dat het aanbod van toegankelijke groene ruimte wordt vergroot. CD&V is voorstander van een groene rand rond Wilsele-Dorp en een ontsluiting hiervan voor voetgangers en fietsers. In het kader hiervan kan men denken aan een overkapping van de ring tussen Wilsele-Dorp en Keizersberg. Alhoewel we dergelijke oplossingen op lange termijn niet uitsluiten, pleiten we voor realisme op kortere termijn. Hoeveel jaren ijveren we reeds voor de fietsverbinding Artoisplein-Mechelse Poort? En hetzelfde voor de verbinding via de tramweg onder de Singel tussen Leuven Centrum en Wilsele-Dorp. Laten we hier prioritiet aan geven.

N-VA: Het idee van de overkapping werd voorgelegd aan de overkappingsintendant. Volgens hem is een overkapping op deze locatie niet realiseerbaar of ruimtelijk wenselijk. Een verbinding tussen Wilsele-Dorp en Keizersberg is wel een mogelijkheid om snel, veilig en aangenaam toegang te krijgen tot de groene oase die Keizersberg is. En natuurlijk een makkelijke toegang tot één van de mooiste uitkijkpunten over Leuven die we in de toekomst verder op de kaart willen zetten. Met de bouw van de bushalte langs de Lüdenscheidsingel komt er ook een kleine passerelle om bushalte via een korte weg te ontsluiten voor voetgangers. De passerelle en de hangbrug komen op dezelfde locatie. Er zou een architecturaal mooie koppeling kunnen komen. Nu wordt de passerelle enkel functioneel bekeken.

OPENVLD: Mooi idee, en een initiële studie waardig. De Lüdenschedsingel is een doorn in het oog van stadsuitbreiding & ontwikkeling aan deze kant Leuven. Of het haalbaar is lijkt me iets anders. Andere ideeën: maak van de vaart langs de kant van Wilsele een groene boulevard.

VLAAMS BELANG: De overkapping van de ring tussen Wilsele-Dorp en Keizersberg is niet realistisch en bovendien een enorm dure investering met weinig meerwaarde gezien het nog ‘natuurrijk’ karakter van Wilsele-Dorp en de vlotte bereikbaarheid van park Keizersberg. Wilsele-Dorp is overigens geen geïsoleerd eiland: het is eerder een gezellige cocon waar de verbindingen met het ‘vasteland’ uitstekend zijn in alle vervoersmodi.