WD Ruimte

Doel

De werkgroep WD Ruimte wil de levenskwaliteit in Wilsele-dorp op korte en lange termijn bewaren en versterken. Dit doen we door concrete voorstellen uit te werken rond de structurele organisatie van ons dorp. Het gaat dan ondermeer over openbare voorzieningen, groenzones, ontspanningsmogelijkheden, sociale ruimtes, commerciële activiteiten, mobiliteit... We overleggen hiertoe met de bewoners van Wilsele-dorp, met de politiek en alle betrokken partners.

Actuele projecten

Voorstel nieuw Buurtcentrum
Locatie nieuw Buurtcentrum