WD Ruimte

Doel

De werkgroep WD Ruimte wil de levenskwaliteit in Wilsele-dorp op korte en lange termijn bewaren en versterken. Dit doen we door concrete voorstellen uit te werken rond de structurele organisatie van ons dorp. Het gaat dan ondermeer over openbare voorzieningen, groenzones, ontspanningsmogelijkheden, sociale ruimtes, commerciële activiteiten, mobiliteit... We overleggen hiertoe met de bewoners van Wilsele-dorp, met de politiek en alle betrokken partners.

Actuele projecten

  • Advies Structuurplan: Het stadsbestuur organiseerde op onze vraag een toelichting voor de leden van de 2 werkgroepen Milieu en Ruimte over de mobiliteitsvisie voor het dorp en het ontwerp structuurplan. Het advies dat we geven aan het stadsbestuur omtrent het Structuurplan vind je hier.

  • Kernversterking

    • Voorstel locatie en ontwerp voor nieuw Buurtcentrum en Dorpsplein aan de bushalte aan de Albert-Woutersstraat / Kapellelaan.

    • opvolging van de omvorming van de site Celis/Van Eyck en de site Marie-Thumas.

    • verbouwing van de pastorij tot een multifunctionele ruimte geschikt voor kleine feestjes en vergaderingen.

Vergaderingen

De groep WD Ruimte vergadert op regelmatige basis in het Buurtcentrum. Iedereen is welkom.

Contactpersoon

gerrit.verbeeck@icloud.com of e-mail ons via 3012wd@gmail.com

Voorstel nieuw Buurtcentrum
Locatie nieuw Buurtcentrum